Wegvervoer Goederen SCHRIFTELIJK

Doel

Naast de klassikale modules uit de Ondernemersopleiding bieden wij de modules ook schriftelijk aan.

U bepaalt zelf wanneer u begint en wanneer en waar u studeert. Natuurlijk houdt onze docent uw studievorderingen in de gaten en is hij bereikbaar voor uw vragen.

De module Wegvervoer Goederen is een branche specifieke module, dat wil zeggen dat alleen ondernemers in het beroepsgoederenvervoer deze module moeten volgen. Na het volgen van deze module is de deelnemer op de hoogte van de regels en voorschriften die voor het correct uitvoeren van een nationale vervoersovereenkomst van belang zijn.

Voor wie

De module Wegvervoer Goederen is onderdeel van het Getuigschrift Beroepsvervoer en dus vooral bestemd voor degenen die een transportbedrijf willen starten. De module is echter ook een waardevolle aanvulling voor planners, kwaliteitsmanagers, bedrijfsleiders, administrateurs en acquisiteurs die werkzaam zijn in de transportbranche en hun kennis willen verbreden. Ook is de module uitermate geschikt voor personen die vanuit hun functie in dienst van overheid of bedrijfsleven te maken hebben met de transportbranche.

Inhoud

In de lesstof wordt onder andere de organisaties die actief zijn op het gebied van beroepsvervoer besproken. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor het wettelijk kader waarmee vervoerders te maken hebben. Zo wordt de Wet Wegvervoer Goederen uitgebreid besproken en is er ruim aandacht voor de Algemene Vervoerscondities 2002. Ook komen diverse deelmarkten (vervoer van gevaarlijke stoffen, vervoer van bederfelijke goederen) met de daarbij behorende wet- en regelgeving ter sprake, is er uitgebreid aandacht voor het onderdeel voertuigmanagement en worden er laadbakberekeningen gemaakt.

Examen

Na afloop van de module Wegvervoer Goederen kan aan een online examen worden deelgenomen dat uit 44 meerkeuzevragen bestaat en 75 minuten duurt. Het behaalde certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na het behalen van de certificaten voor de vier algemene modules en de branche specifieke module(s), ontvangen deelnemers het Getuigschrift Beroepsvervoer, dat onbeperkt geldig is.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 0 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 0 uur

Kosten

Cursusgeld: €260 (excl. 21% BTW)