Veilig werken met/Awareness Gevaarlijke Stoffen N13(1)

Doel

Het omgaan met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s tot een minimum
te beperken, is veilig werken van groot belang. Voor medewerkers die met gevaarlijke stoffen
omgaan, is er nu een verplichting tot opleiding. Dit is in ADR geregeld. Ook de Arbeidsomstandighedenwet stelt dat medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, hiervoor voorlichting en instructie moeten krijgen.

Voor wie

Medewerkers die betrokken zijn bij het vervoer en de op- en overslag van gevaarlijke stoffen, ook Limited Quantities zoals spuitbussen deodorant en flessen irriterende middelen (chloor e.d.).

Inhoud

- Wettelijk kader
- Indeling , basisbegrippen en eigenschappen van gevaarlijke stoffen
- Verpakking en etikettering
- Vervoer (wagenlading), op- en overslag
- Documenten
- Veiligheid, milieu en persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen

De training wordt afgesloten met een toets, bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een 'Bewijs van Deelname' met een geldigheidsduur van 2 jaar (volgens voorschift ILT).

Studiebelasting

Aantal lesuren: 8 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 0 uur

Kosten

Cursusgeld: €149 (excl. 21% BTW)