Veilig werken langs de weg N134(1)

Doel

Werk uitvoeren langs of op de weg is niet zonder gevaren. De werkplek, vaak op drukke wegen, is
risicovol voor de beheerders en weggebruikers. Het werken langs de weg vraagt dan ook om gedegen
kennis en vaardigheden over veiligheidsvoorschriften, afzettingen en bebording. In het kader van de ARBO-wetgeving is de werkgever verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord werken langs en op
wegen. Naast controle en toezicht is een gedegen instructie minimaal noodzakelijk.

Voor wie

Medewerkers die regelmatig langs of op de weg werken of werkzaamheden coördineren.

Inhoud

- Omgaan met risico’s bij werken langs of op de weg
- Veiligheidsaspecten
- Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
- Plaatsen en verwijderen van bebording en afzettingen in diverse situaties
- Rijdende afzettingen

Examen

Na afloop wordt een toets afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een
getuigschrift, met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 8 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur

Kosten

Cursusgeld: €169 (excl. 21% BTW)
Kosten uitvoeringstoezicht CCV: €22.5 (excl. 21% BTW)