Train the Trainer

Doel

Doelstelling
Na de training Train de trainer bent u in staat:

- Een training systematisch voor te bereiden en te ontwerpen.
- Leerbehoeften te inventariseren.
- De leersituatie af te stemmen op het groepsproces.
- Theorie op een interactieve en aantrekkelijke manier te presenteren.
- Verschillende werkvormen toe te passen en te begeleiden.
- Op effectieve wijze feedback te geven.
- Om te gaan met weerstanden en lastige vragen.
- In te spelen op lastige groepssituaties.
- Transfer naar de werkplek in te vullen.

Ook worden uw didactische en communicatieve vaardigheden aangescherpt en wordt kennis omtrent groepsdynamische processen vergroot.

Voor wie

Deze training is bestemd voor (aanstaande) trainers/opleiders met beperkte ervaring. En voor ondernemers, leidinggevenden, SHEQ medewerkers of personeelsfunctionarissen die trainingen/opleidingen (gaan) verzorgen.

Inhoud

Programma:

Tijdens de training Train de trainer komt het volgende aan de orde:

- Leerstijlen en leerprocessen bij volwassenen.
- Leerbehoeften inventariseren.
- Het ontwerpen en voorbereiden van een training.
- Het selecteren van werkvormen.
- De rol als trainer en het benutten van de persoonlijke stijl.
- Het starten van een training.
- Het presenteren van theorie-onderdelen.
- Het begeleiden van oefeningen.
- Feedback en reflectie.
- Groepsdynamische processen.
- Omgaan met weerstand en lastige vragen.
- Transfer naar de praktijk van de deelnemer.
- Evalueren van resultaten.

Examen

Na afronding van deze training ontvangt u van ons het getuigschrift.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 16 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 0 uur

Kosten

Tarief: €1295 (excl. 21% BTW)