Personeelsmanagement SCHRIFTELIJK

Doel

Naast de klassikale modules uit de Ondernemersopleiding bieden wij de modules ook schriftelijk aan.

U bepaalt zelf wanneer u begint en wanneer en waar u studeert. Natuurlijk houdt onze docent uw studievorderingen in de gaten en is hij bereikbaar voor uw vragen.

Deelnemers aan de module Personeelsmanagement krijgen inzicht in onder andere een aantal verschillende organisatiestructuren en relevante aspecten van personeel en leidinggeven. Daarnaast verschaft deze module inzicht in de algemene sociale wetgeving en de voor vervoerders zo belangrijke Arbeidstijdenwet en het daarbij horende arbeidstijdenbesluit vervoer. Tot slot worden deelnemers vertrouwd gemaakt met de inhoud van de voor hun branche van toepassing zijnde CAO.

Voor wie

De module Personeelsmanagement is onderdeel van het Getuigschrift Beroepsvervoer en dus vooral bestemd voor degenen die een transportbedrijf willen starten. De module is echter ook een waardevolle aanvulling voor personen werkzaam in het middenkader die meer inzicht willen verkrijgen in personeelsmanagement.

Inhoud

In de module Personeelsmanagement wordt uitgebreid aandacht besteed aan de in Nederland geldende algemene sociale wetgeving. Voor vervoerders bijzonder van belang is het grondig bespreken van de geldende voorschriften op het gebied van rij- en rusttijden. Verder wordt de CAO uitgebreid besproken en wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke aspecten van personeel en leidinggeven.

Examen

Na afloop van de module Personeelsmanagement kan aan een online examen worden deelgenomen dat uit 30 meerkeuzevragen bestaat en 60 minuten duurt. Het behaalde certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na het behalen van de certificaten voor de vier algemene modules en de branche specifieke module(s), ontvangen deelnemers het Getuigschrift Beroepsvervoer, dat onbeperkt geldig is.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 0 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 0 uur

Kosten

Boekengeld: €295 (excl. 21% BTW)