Bedrijfsmanagement SCHRIFTELIJK

Doel

Naast de klassikale modules uit de Ondernemersopleiding bieden wij de modules ook schriftelijk aan.

U bepaalt zelf wanneer u begint en wanneer en waar u studeert. Natuurlijk houdt onze docent uw studievorderingen in de gaten en is hij bereikbaar voor uw vragen.

Bij de oprichting van een onderneming komt heel wat kijken! In de module Bedrijfsmanagement leren deelnemers de voor- en nadelen van de diverse ondernemingsvormen zodat een weloverwogen keuze voor een bepaalde ondernemingsvorm kan worden gemaakt. Daarnaast verschaft deze module inzicht in de voor ondernemers relevante onderdelen van de belastingwetgeving en maken deelnemers kennis met een aantal voor ondernemers van belang zijnde verzekeringen. In het onderdeel Marketing wordt antwoord gegeven op een vraag als ‘Waarom moet een verlader specifiek voor mijn bedrijf kiezen?’

Voor wie

De module Bedrijfsmanagement is onderdeel van het Getuigschrift Beroepsvervoer en dus vooral bestemd voor degenen die een transportbedrijf willen starten. De module is echter ook een waardevolle aanvulling voor planners, kwaliteitsmanagers, bedrijfsleiders, administrateurs en acquisiteurs die werkzaam zijn in de transportbranche en hun kennis willen verbreden. Ook is de module uitermate geschikt voor personen die vanuit hun functie in dienst van overheid of bedrijfsleven te maken hebben met de transportbranche.

Inhoud

In de module Bedrijfsmanagement komt onder meer het oprichten van een onderneming ter sprake. Daarnaast worden voor ondernemers van belang zijnde verzekeringen toegelicht en worden relevante bepalingen uit de belastingwetgeving besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de Faillissementswet en andere onderdelen van wetgeving waar ondernemers in het vervoer mee te maken krijgen. Een belangrijk deel is ingericht voor het onderwerp Marketing, een voor veel vervoerders (tamelijk) nieuw onderwerp.

Examen

Na afloop van de module Bedrijfsmanagement kan aan een online examen worden deelgenomen dat uit 30 meerkeuzevragen bestaat en 60 minuten duurt. Het behaalde certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na het behalen van de certificaten voor de vier algemene modules en de branche specifieke module(s), ontvangen deelnemers het Getuigschrift Beroepsvervoer, dat onbeperkt geldig is.

Studiebelasting

Aantal lesuren: 0 uur

Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 0 uur

Kosten

Cursusgeld: €260 (excl. 21% BTW)